پروژه ها

 

برای دریافت لیست کامل سوابق پروژه های انجام شده ؛ لطفاً با دفتر شرکت تماس حاصل فرمایید .

 

سیستم های جامع تصفیه و تامین آب صنعتی

 

 تجهیزات ضدعفونی و گندزدایی آب با گاز کلر (گاز کلریناتور)

 

 پروژه های بیمارستانی و صنایع داروسازی

 

نظرسنجی

چیدمان دسترسی به محتوای سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...